Regulament

Regulamentul Concursului și metodologia de înscriere

 1. Concursul de Chimie "Magda Petrovanu" îşi propune să descopere şi să promoveze elevii pasionaţi de chimie din ciclul de studii liceal.
 2. Concursul se organizează la Universitatea "Alexandru Ioan  Cuza" din Iaşi, Facultatea de Chimie, B-dul Carol I, nr. 11. 
 3. Nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs.
 4. Participarea la concurs se face prin completarea unui formular electronic de către profesorul de Chimie.

Fiecare profesor de Chimie poate inscrie maxim 3 elevi / clasa IX-XII / profesor.

 1. Formularul electronic de înscriere a elevilor la concurs se găsește pe site-ul web al concursului, http://concurs.chem.uaic.ro.
 • Pentru completarea formularului, profesorul de Chimie trebuie să-și creeze un cont de utilizator pe site-ul concursului, completând formularul electronic de înregistrare utilizator, aflat la adresa http://concurs.chem.uaic.ro/inregistrare
 • După completarea corectă a formularului, profesorul de Chimie care și-a creat un cont de utilizator va primi un mesaj de verificare la adresa e-mail folosită la înregistrare. Contul de utilizator se activează urmând instrucțiunile primite prin e-mail. 
 • După activarea contului de utilizator pe site-ul concursului, profesorul de Chimie poate folosi secțiunea Contul meu pentru a accesa formularele de înscriere a elevilor la concurs. În acest scop, fiecare profesor va înregistra în baza noastră de date, folosind formularul de Înregistrare școală, unitățile școlare la care acesta activează și de la care dorește să înscrie elevi la concurs. După înregistrarea școlilor se poate trece la înscrierea elevilor la concurs. 
 • Informațiile solicitate la înscrierea unui elev la concurs sunt numele și prenumele elevului, școala și clasa. Pentru elevii claselor a XII-a (sau a XIII-a) se solicită suplimentar codul numeric personal, profilul și proba de concurs.

Datele personale,  completate mai sus, sunt stocate, prelucrate și utilizate, de către Facultatea de Chimie, în vederea desfășurării Concursului de Chimie "Magda Petrovanu", în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 1. Concursul constă dintr-o probă scrisă tip grilă pe baza tematicii afişate, cu o durată de 2 ore. Candidaţii pot consulta modele de teste în secțiunea Tematică și subiecte pe site-ul concursului.
 2. Accesul în sală se face pe baza cărţii de identitate.
 3. Comunicarea rezultatelor și premierea câștigătorilor vor avea loc în ziua concursului.
 4. Profesorii de Chimie ai căror elevi au participat la concurs vor primi adeverinţe de participare.
 5. Premianții probelor de la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a (premiile I, II, III şi menţiune) pot fi declaraţi admiși la concursul de admitere la Facultatea de Chimie, în condițiile respectării celorlalte prevederi ale Metodologiei de admitere la studii universitare de licenţă (diplomă de bacalaureat în original şi dosar complet de înscriere). Studenţii anului I admişi pe baza acestei proceduri, care frecventează cursurile Facultăţii de Chimie,  pot beneficia de cazare pe perioada primului an universitar şi de bursă de studiu pe perioada semestrului I (în limita resurselor alocate).

 

Pentru mai multe informaţii, ne puteți contacta prin e-mail, la adresa concursului, concurs@chem.uaic.ro sau prin telefon, la numerele 0232 201063 şi 0232 201363.