Înscriere elevi

Înregistrarea unităţilor şcolare

Înregistraţi unităţile şcolare de la care doriţi să înscrieţi elevi la concurs înainte de înscrierea elevilor. Formularul de înregistrare a unei şcoli se poate accesa din pagina Contul meu, butonul "Înregistrare şcoală" (Faceţi clic pe oricare din imaginile de mai jos pentru afişare în mărime naturală).

Completaţi formularul cu denumirea şcolii, adresa acesteia şi localitatea. Alegeţi judeţul din listă. Apăsaţi butonul "Adaugă". Repetaţi apoi operaţia cu fiecare unitate şcolară de la care doriţi să înscrieţi elevi, dacă este cazul.

O listă cu şcolile înregistrate va fi afişată în tabelul de deasupra formularului. Puteţi oricând să ştergeţi o şcoală înregistrată, dacă de la această şcoală încă nu aţi înscris niciun elev.

După înregistrarea unei şcoli, puteţi înscrie la concurs elevi de la această şcoală. La formularul de înregistrare a unei şcoli se poate reveni ulterior pentru adăugiri.

Înscrierea elevilor la concurs

Formularul de înscriere a elevilor la concurs este accesbil după autentificare, din pagina Contul meu (Faceţi clic pe oricare din imaginile de mai jos pentru afişare în mărime naturală).

Completaţi formularul de înscriere, pentru fiecare elev în parte, cu numele şi prenumele acestuia (în cele două câmpuri separate), alegeţi din listă şcoala de care acesta aparţine, clasa şi filiera. Pentru elevii de clasa a XII-a (a XIII-a) completarea codului numeric personal (CNP), a profilului clasei şi alegerea probei de concurs sunt obligatorii. Câmpurile respective vor apărea în formular la selectarea clasei a XII-a. Apăsaţi butonul "Înscrie" după completarea datelor fiecărui elev.

Lista elevilor înscrişi va fi afişată, pentru fiecare unitate şcolară, într-un tabel situat în pagină deasupra formularului. Datele unui elev înscris nu se pot modifica. Dacă un elev a fost înscris cu date eronate sau profesorul îndrumător optează pentru înscrierea altui elev în locul unuia deja înscris, din lista afişată se poate şterge înregistrarea elevului înscris greşit sau care nu mai participă la concurs şi se poate face o nouă înscriere. Ştergerea unui elev înscris se poate face prin apăsarea butonului din dreapta numelui acestuia, în tabelul afişat.