Tematica

Tematica concursului de Chimie "Magda Petrovanu"

NOTĂ: Elevii claselor a XII-a (XIII-a) vor susţine proba de concurs, la alegere, chimie organică sau chimie anorganică şi generală, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate:
  • Filiera tehnologică (eventual vocaţională) Nivelul A;
  • Filiera teoretică
    • profil Matematică-Informatică  Nivelul B;
    • profil Ştiinţele Naturii Nivelul C.

 Subiecte şi răspunsuri ediţia a XI-a, 2019        

 

Modele tip de subiecte                          

Subiecte şi răspunsuri ediţia a X-a, 2018